08.07.2013

                                      Lucie Mercadal: mit freundlichen Grüßen - with kind regards - bien
                       cordialement, 2012, video performance, HD TV 16/9, stereo sound

                                                         Tomáš Werner, Tourist information


Irmina Chocianowicz / Anna Dziedzic / Magda Wolnicka,  Miejsca, w których byłam kiedy nie było mnie tutaj, 
performance, GSW Opole 2013