24.08.2015

++++ p o k a z // p e r f o r m a n c e // 3 ++++PRZESTRZEN WYOBRAŹNI
_____________________________

Stine Marcinkowski
23.08


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++